tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Moduły specjalnościowe Marketing i komunikacja rynkowa

Moduły specjalnościowe Marketing i komunikacja rynkowa

Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego e-biznes jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania mikro i małych przedsiębiorstw, funkcjonujących w przestrzeni tradycyjnej i wirtualnej. Student będzie posiadał umiejętność samodzielnego zorganizowania przedsiębiorstwa, oceny uwarunkowań makroekonomicznych, wykonania analizy rynku, na którym zaplanuje zorganizować podmiot gospodarczy. Ponadto pozna narzędzia identyfikacji preferencji i oczekiwań klientów oraz instrumenty marketingowe (produkt / usługa, cena, dystrybucja i promocja) niezbędne w skutecznym zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Absolwent pozna skuteczne metody zarządzania finansami, oceny ryzyka i normy prawne regulujące zasady zarządzania przedsiębiorstwem.


Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego e-marketing jest dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kształtowania wirtualnej oferty podmiotu, współpracy sieciowej, zarządzania komunikacją marketingową
. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu projektowania kampanii reklamowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi klientów w sieci.

Student zapozna się zasadami wykorzystania systemów informatycznych w przestrzeni wirtualnej.

 

Kończąc studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy m.in. w:

 • małych, średnich i dużych podmiotach,
 • podmiotach usługowych, np. medycznych, gastronomicznych,
 • podmiotach produkcyjnych,
 • podmiotach handlowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

a przede wszystkim rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zgodnie z oczekiwaniami rynku i koniunktury.

Może być także zatrudniony jako:

 • właściciel przedsiębiorstwa wirtualnego,
 • kierownik/pracownik działu marketingu,
 • kierownik/pracownik działu zarządzania kadrami,
 • kierownik/pracownik działu finansowego,
 • specjalista ds. promocji,
 • menedżer projektu,
 • kierownik/pracownik wydziału/referatu jednostki samorządu terytorialnego.